Een RIBW is een organisatie die mensen met langdurige psychiatrische problemen ondersteunt op verschillende belangrijke gebieden, waaronder wonen, werk/daginvulling, gezondheid, sociale relaties en financiën/administratie. Ze doen dit door middel van begeleiding van geschoolde professionals, die werken op basis van herstelgerichte principes. Deze begeleiders ondersteunen cliënten in het regisseren van hun eigen leven en stimuleren hun mogelijkheden om zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de samenleving. Lister is een specifieke RIBW-organisatie die gespecialiseerde herstelondersteunende begeleiding biedt aan volwassenen met psychiatrische kwetsbaarheid en/of verslaving, met een focus op het vertrouwen in de herstelkracht en eigen regie van de cliënt. Ze passen hun begeleiding aan op de behoeften, wensen en mogelijkheden van de cliënt en betrekken de kennis en kracht van de cliënt in hun begeleidingsproces.

In een wereld vol uitdagingen en hindernissen, Laten we eens over hebben en vertellen, vol van dromen en beloften. Over clienten met talenten, zo diep en zo groot, Die de toekomst willen vormen, stap voor stap, als een boot.

In een instelling, ooit overwogen voor sluiting, Waar velen twijfelden aan de toekomstige bestemming. Maar clienten met dromen en verborgen kracht, Boden hoop en inspiratie, dag en nacht.

De communicatiewereld van de clienten was in gevaar, Maar zij wisten dat verandering mogelijk was, klaar voor elkaar. Met talenten zo uniek en vol potentieel, Zouden ze de barrières doorbreken, dat was het doel.

Het RIBW, luister naar onze smeekbede, De sluiting van het gebouw H10 is niet wat wij verdeden. Want daar, in die muren, ligt zoveel potentieel, Een schat aan talenten, dat maakt het zo speciaal.

Laat ons de redenen opsommen, één voor één, Waarom sluiting niet mag gebeuren, dat moet u wel begrijpen. Ten eerste, de banden die hier zijn gesmeed, Zijn sterker dan ooit, dat is wat de clienten leert.

Ten tweede, de hoop die hier is ontstaan, Mag niet verloren gaan, dat is onze pleidooi, onze traan. Ten derde, de dromen die hier zijn geboren, Moeten de kans krijgen om te groeien, zonder zorgen.

Dus RIBW, wij vragen u nederig en recht, Kijk naar de mogelijkheden die ons allen verbindt. Laat het talent van de clienten stralen als een ster, En sluiting, dat is iets wat we nooit willen, dat is wel duidelijk, heel ver.

Laten we samenwerken, hand in hand, Om een toekomst te creëren die wij begrijpen en willen, in dit land. Met het talent van de clienten als onze gids, Zullen we samen verder gaan, met hoop en trots, als geen ander dit beseft, heel bewust.

Maak jouw eigen website met JouwWeb