The Future Hexis.Com                                                                     

Ja, ik ken de Nijmeegse Vierdaagse! Dit is het oudste en meest bekende vierdaagse wandelevenement in Nederland. Het staat ook bekend als The Walk of the World. Elk jaar doen deelnemers uit circa tachtig landen mee, waaronder een groot aantal militairen1. De 106ᵈᵉ editie vindt plaats van 16 t/m 19 juli 2024 in Nijmegen, Gelderland. Meer dan 45.000 deelnemers van 11 jaar tot 90+ wandelen vier dagen lang 30, 40 of 50 kilometer in de prachtige bosrijke omgeving van Nijmegen. Het doel? Het felbegeerde 4Daagsekruisje verdienen! 🚶‍♂️🌟

Wil je meer weten over de 4Daagse? Je kunt de officiële website bezoeken voor informatie over registratie, routes en nieuws2. Veel wandelplezier! 😊

De Vierdaagse: Een Hymne aan de Wandelaars

In Nijmegen, waar de Waal stroomt, Daar wandelen zij, jong en oud, Vier dagen lang, met vastberaden tred, Deelnemers, een bonte stoet.

De zon kust hun gezichten, zweet parelt op hun huid, De schoenen dragen verhalen, voeten in de plooi, Elke stap een ode aan doorzettingsvermogen, De Vierdaagse, een dans van moed en vreugd.

De ochtendmist trekt op, de dag ontwaakt, De route slingert door bossen en velden, Langs kastelen, langs de Ooijpolder, Waar de horizon zich eindeloos uitstrekt.

De militairen, met bepakking en geweer, De burgerlopers, met blije blikken, Samen gaan ze, één grote familie, De Vierdaagse, een symfonie van voeten.

De toeschouwers juichen, klappen en zwaaien, Langs de Via Gladiola, een erehaag van liefde, De medailles blinken, de spieren verzuren, Maar de glimlach blijft, als een onuitwisbare stempel.

En als de laatste kilometers zijn geteld, De finish in zicht, het hart vol vreugde, Dan klinkt het Wilhelmus, een kippenvelmoment, De Vierdaagse, een ode aan doorzettingsvermogen.

Dus hef het glas, op de wandelaars, Op de blaren en de verhalen, Op de saamhorigheid, de grenzeloze kracht, De Vierdaagse, een lofzang aan het leven. 🚶‍♂️🌟

 

 

https://quincy.torontocast.com:1925/

Die Frage, ob das Ei oder das Huhn zuerst da war, ist eine faszinierende. Früher wurde sogar der liebe Gott in diese Überlegungen einbezogen: Hat er zuerst ein Ei erschaffen, aus dem ein Huhn schlüpft, oder erst ein Huhn, das ein Ei legt? Heute wissen wir, dass sich das Leben auf der Erde allmählich entwickelt hat. Hühner sind ein Ergebnis der Evolution. Sie stammen von Vögeln ab, die sich wiederum aus Dinosauriern entwickelt haben. Eier gab es schon lange, bevor es Hühner gab – sogar Dinosaurier legten Eier. Wenn wir uns auf Hühnereier beziehen, war das erste Huhn aus einem solchen Ei geschlüpft. Dieses Ei entstand durch die Befruchtung der Eizelle durch das Vogelmännchen und trug bereits das genetische Erbgut eines Huhns in sich. Also, das Ei war zuerst da!

Geachte lezers,

In de huidige politieke arena van Nederland is de vraag wie Geert Wilders, de leider van de Partij voor de Vrijheid (PVV), zou kunnen verslaan, relevanter dan ooit.

Wilders heeft zijn politieke invloed de afgelopen jaren vergroot, mede door zijn uitgesproken standpunten en retorische vaardigheid. In deze brief wil ik specifiek ingaan op Frans Timmermans als de mogelijke tegenstander die het meest in staat is om Wilders uit te dagen.

Frans Timmermans: Ervaring en Internationale Erkenning

Frans Timmermans, de lijsttrekker van de gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks, brengt een schat aan ervaring en internationale erkenning met zich mee. Zijn tijd als Europees Commissaris heeft hem een breed netwerk en een diepgaande kennis van Europese zaken opgeleverd. Timmermans is bekend om zijn welsprekendheid en zijn vermogen om complexe kwesties helder uit te leggen. Zijn progressieve agenda en zijn nadruk op duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en Europese samenwerking maken hem een aantrekkelijk alternatief voor kiezers die zich afkeren van de polariserende retoriek van Wilders.

Het Contrast met Geert Wilders

Geert Wilders heeft zich gepositioneerd als de stem van de ontevreden burger, met een sterke focus op nationale soevereiniteit, anti-immigratiebeleid en euroscepsis. Zijn retoriek is vaak polariserend en gericht op het versterken van nationale grenzen. In contrast hiermee staat Frans Timmermans voor een open en progressieve samenleving, waar samenwerking en solidariteit centraal staan. Dit fundamentele verschil in visie biedt kiezers een duidelijke keuze tussen twee zeer verschillende toekomstbeelden voor Nederland.

De Kracht van Debat

Timmermans’ ervaring en retorische vaardigheden geven hem een sterke positie in debatten. Hij heeft bewezen dat hij in staat is om complexe problemen op een begrijpelijke manier uit te leggen en kan hierdoor kiezers aanspreken die zich zorgen maken over de uitdagingen van de moderne wereld, zoals klimaatverandering, economische ongelijkheid en internationale samenwerking. Wilders, met zijn directe en eenvoudige boodschap, heeft ook een sterke debatstijl, maar Timmermans' vermogen om nuance en diepgang te brengen kan een belangrijk wapen zijn in hun politieke strijd.

De Progressieve Agenda

Timmermans’ progressieve agenda richt zich op duurzaamheid, gelijke kansen en een eerlijke economie. Zijn inzet voor deze waarden kan een krachtige aantrekkingskracht hebben op kiezers die op zoek zijn naar oplossingen voor lange termijn problemen. Bovendien kan zijn focus op Europese samenwerking en het versterken van de internationale positie van Nederland resoneren met kiezers die geloven in een sterke rol van Nederland binnen de EU.

Conclusie

De komende verkiezingen zullen een belangrijke rol spelen in de richting die Nederland inslaat. Frans Timmermans, met zijn ervaring, internationale profiel en progressieve visie, biedt een sterk alternatief voor Geert Wilders. Terwijl Wilders een beroep doet op nationale gevoelens en angsten, biedt Timmermans een toekomstgericht perspectief gebaseerd op samenwerking en vooruitgang. Het succes van Timmermans zal afhangen van zijn vermogen om kiezers te mobiliseren en te overtuigen van de voordelen van zijn visie voor Nederland.


ALBUMDOWNLOAD = gelijk aan de textinhoud volgend bericht als mp3.alle11als zip

“Eenheid” – Een krachtig begin dat de solidariteit en eenheid onder de demonstranten benadrukt.
“Voices of Freedom” - Een lied dat de eisen en hoop van de mensen uitdrukt.
“Gent’s Heart” - Een eerbetoon aan de stad Gent en haar inwoners.
“Resistance” - Een energiek nummer dat de moed en vastberadenheid van de demonstranten weerspiegelt.
“Hopeful Future” - Een optimistisch lied dat een vreedzame en rechtvaardige toekomst visualiseert.
“The Wall” - Een lied dat ingaat op de barrières en obstakels waarmee demonstranten worden geconfronteerd.
“Building Bridges” - Een inspirerend lied over het belang van dialoog en begrip.
“City Lights” - Een lied dat de schoonheid van Gent 's nachts vastlegt.
“Together Strong” - Een lied dat het belang van gemeenschap en cohesie benadrukt.
“The Long March” - Een lied dat het uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen van de demonstranten eert.
“Peace Song” - Een laatste lied dat het verlangen naar vrede en gerechtigheid uitdrukt.
Elk nummer vertegenwoordigt een facet van de demonstraties en de emoties en hoop die daarmee gepaard gaan. Dit album is bedoeld als muzikale begeleiding voor de pauzes tussen demonstraties.

https://ouraring.com/                                                            https://www.ucl.ac.uk/       

https://www.encyclo.nl/begrip/tel                                        https://telepathy.com/ In een tijd waarin de vorderingen van technologie en de roep om eerlijke belastingpraktijken steeds luider worden, stond de beslissing van de Hoge Raad als een baken van verandering. Het was december 2021 toen de belastingwetten in Nederland werden herzien door een uitspraak die niet alleen de regels herschreef, maar ook de toekomst van belastingheffing in een nieuw licht plaatste.

De vonnis van de Hoge Raad, waarin werd geoordeeld dat de manier waarop de Belastingdienst vermogen in box 3 belastte, in strijd was met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), deed de samenleving op zijn grondvesten schudden. Voor velen was het een bevestiging van wat zij al lang vermoedden: het systeem was gebroken en moest worden herzien.

De publieke opinie weerspiegelde de urgentie van verandering. Mensen benadrukten dat een systeem waarin meer dan 50% van het vermogen werd opgeëist, deed denken aan praktijken uit een ver verleden, een tijd van slavernij en onderdrukking. Dit was niet het systeem dat zij wilden erven, noch dat zij aan hun kinderen wilden doorgeven.​_

De oproep voor een radicale herziening van het belastingsysteem klonk luider dan ooit tevoren. Het idee om belasting van box 3 aan de bron te innen, door wetten die van toepassing zijn op soortgelijke ondernemingen als brokers en beurzen voor exchanges, kreeg steeds meer aanhang. Dit zou niet alleen effectiever zijn, maar ook een rechtvaardiger verdeling van de lasten betekenen.

Het voorstel om belastingen te heffen bij de bron, bijvoorbeeld bij transacties op beursplatforms, wekte interesse op. Dit zou een revolutie betekenen in de manier waarop belastingen worden geïnd, en het zou de Belastingdienst in staat stellen om rechtstreeks te profiteren van de transacties die plaatsvinden in de financiële wereld.

Het was een idee dat niet alleen theoretisch klonk, maar ook praktisch uitvoerbaar leek. De mogelijkheid om belastingen te innen op transacties op beursplatforms op een gemoedelijke manier voor de klant, terwijl de opbrengst voor de overheid toenam, was een win-win situatie die velen aansprak.

Als gevolg van deze veranderingen begonnen mensen te dromen van een toekomst waarin belastingheffing niet langer een last was, maar eerder een eerlijke bijdrage aan de maatschappij. De weg naar die toekomst was er een van samenwerking, innovatie en een diep begrip van de behoeften van de samenleving.

De uitspraak van de Hoge Raad markeerde het begin van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van belastingheffing in Nederland. Het was een tijd van hoop, een tijd van verandering, en bovenal, een tijd waarin de stemmen van het volk werden gehoord en beantwoord.

In een tijd van groeiende complexiteit en roep om rechtvaardigheid in belastingstelsels, wordt het duidelijk dat er behoefte is aan innovatieve oplossingen die de belastinginning verbeteren en eerlijker maken voor alle betrokkenen. Als we kijken naar de uitdagingen rondom de belastingheffing in box 3 en de recente uitspraak van de Hoge Raad, is het tijd om vooruit te kijken naar een systeem dat niet alleen recht doet aan de wet, maar ook aan de ethische principes van onze samenleving.

Een mogelijkheid om dit te bereiken is door belastinginning te verplaatsen naar de bron, zoals voorgesteld in de uitspraak van de Hoge Raad en in de publieke discussie die daarop volgde. Door belastingen te heffen op transacties die plaatsvinden op beursplatforms, brokers en exchanges, kunnen we een eerlijker en effectiever systeem creëren dat beter aansluit bij de moderne financiële wereld.

De voordelen van deze aanpak zijn talrijk. Allereerst zou het de belastinginning aanzienlijk efficiënter maken, omdat transacties direct worden belast op het moment van uitvoering. Dit vermindert het risico op belastingontduiking en vereenvoudigt het proces voor zowel belastingplichtigen als de Belastingdienst.

Bovendien zou het belastingheffing transparanter maken en de lasten eerlijker verdelen over verschillende inkomensgroepen. In plaats van een vast percentage toe te passen op het geschatte vermogen, zou belasting worden geheven op basis van daadwerkelijke transacties en rendementen, wat een meer rechtvaardige benadering is.

Daarnaast zou het innen van belastingen bij de bron de administratieve lasten voor belastingplichtigen verminderen, omdat zij niet langer verplicht zouden zijn om jaarlijks hun vermogen te schatten en aan te geven. Dit zou resulteren in een gemoedelijker proces voor de belastingbetaler, terwijl tegelijkertijd de naleving van belastingwetten wordt bevorderd.

Om deze aanpak succesvol te implementeren, zouden nauwe samenwerkingen tussen overheden, financiële instellingen en technologische partners essentieel zijn. Het ontwikkelen van geavanceerde systemen voor gegevensanalyse en -verwerking zou bijvoorbeeld nodig zijn om transacties accuraat te volgen en belastingen correct toe te passen.

Al met al biedt het verplaatsen van belastinginning naar de bron een veelbelovende oplossing voor de uitdagingen waarmee het huidige belastingstelsel wordt geconfronteerd. Door te streven naar meer transparantie, efficiëntie en rechtvaardigheid, kunnen we een belastingstelsel creëren dat beter aansluit bij de behoeften van onze samenleving en de principes van rechtvaardigheid en gelijkheid weerspiegelt.Twitter.                         ;                           ;    https://dingdong.com/ 

; https://labs.google/ ;                          ;    https://www.hydraulic.dev/          ;                                                   

 ;  Russia  ;  https://www.ru.nl/zoeken?w=poetin  ;  Vladimir Vladimirovitsj Poetin 

Voordelen van Geautomatiseerde Beurshandel met AI

 1. Objectieve Beslissingen: AI-software reageert snel en objectief op marktbewegingen. In tegenstelling tot menselijke handelaren wordt het niet beïnvloed door emoties, vooroordelen of vermoeidheid.

 2. Aanpassingsvermogen: AI past zich aan veranderende marktomstandigheden aan door te leren van nieuwe data en feedback. Het kan anticiperen op toekomstige scenario’s met behulp van voorspellende modellen.

 3. Efficiëntie: Een AI-bot kan duizenden transacties per seconde uitvoeren, veel sneller dan een menselijke handelaar.

 4. Risicobeheer: AI-software kan risico’s nauwkeurig inschatten en posities beheren om verliezen te minimaliseren.

De Rol van DigiD en Toegankelijkheid

De uitdaging is om deze geautomatiseerde handel toegankelijk te maken voor alle Nederlandse burgers. Hier komt DigiD in beeld. Met DigiD kunnen gebruikers zich eenvoudig verifiëren zonder extra kosten. Dit zou de drempel verlagen en meer mensen in staat stellen om deel te nemen aan deze nieuwe vorm van beleggen.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima

Het zou fantastisch zijn als Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich hiervoor willen inzetten^. Met hun steun kunnen we een nieuw tijdperk van financiële inclusiviteit creëren. De kosten voor het gebruik van dit systeem kunnen worden gedragen door de koning voor de eerste vijf jaar. Daarna zou een bescheiden percentage van de winst worden ingehouden om het systeem te onderhouden.

Het Nieuwe Sparen

Stelt u zich eens voor: uw inleg die niet langzaam verdwijnt, maar groeit. Het nieuwe sparen, mogelijk gemaakt door AI en de koning van Nederland. Laten we samen streven naar een sterker financieel systeem, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.

Met vriendelijke groet,

Een voorstander van geautomatiseerde beurshandel met AI

P.S. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in het verkennen van geautomatiseerde handelsopties, overweeg CarinaBot als uw mogelijke keuze. Bezoek www.carinabot.com voor meer informatie.

BugCompany


^Om een platform te ontwerpen voor geautomatiseerde handel op de beurs, moeten we verschillende elementen in overweging nemen, zoals gebruiksvriendelijkheid, veiligheid, betrouwbaarheid en functionaliteit. Hier is een basisontwerp voor een dergelijk platform:

 1. Registratie en Verificatie:

  • Gebruikers moeten zich registreren met hun DigiD voor verificatie en veiligheid.
  • Persoonlijke informatie moet worden verstrekt en geverifieerd voor toegang tot het platform.
 2. Dashboard:

  • Een overzichtelijk dashboard waar gebruikers hun portefeuille, transactiegeschiedenis, winsten en verliezen kunnen bekijken.
  • Grafieken en statistieken die de prestaties van hun handelsstrategieën laten zien.
 3. Handelsinterface:

  • Een intuïtieve interface waarmee gebruikers handelsorders kunnen plaatsen, bewerken en annuleren.
  • Opties voor verschillende soorten orders, zoals marktorders, limietorders en stop-loss orders.
 4. Strategieën:

  • Een bibliotheek met vooraf ingestelde handelsstrategieën op basis van technische analyse, fundamentele analyse of een combinatie van beide.
  • Gebruikers kunnen hun eigen handelsstrategieën ontwikkelen en implementeren met behulp van programmeertalen zoals Python.
 5. Risicobeheer:

  • Tools voor risicobeheer, waaronder limieten voor maximale verliezen en positiegrootte, om gebruikers te helpen hun risico's te beheren.
  • Automatische stop-loss functionaliteit om verliezen te beperken in geval van ongunstige marktbewegingen.
 6. Ondersteuning en Educatie:

  • Toegang tot educatieve materialen, tutorials en webinars over geautomatiseerde handel en beleggen op de beurs.
  • Klantenondersteuning via chat, e-mail of telefoon om vragen van gebruikers te beantwoorden en technische ondersteuning te bieden.
 7. Veiligheid en Compliance:

  • Geavanceerde beveiligingsmaatregelen zoals end-to-end encryptie, tweestapsverificatie en regelmatige security audits.
  • Strikte naleving van regelgeving met betrekking tot financiële transacties en gegevensbescherming, zoals de GDPR en andere relevante wetten.
 8. Kostenstructuur:

  • Duidelijke en transparante kostenstructuur voor het gebruik van het platform, inclusief eventuele abonnementskosten, transactiekosten en andere vergoedingen.

Dit basisontwerp kan verder worden aangepast en uitgebreid op basis van specifieke behoeften en vereisten van gebruikers. Het is belangrijk om de feedback van gebruikers te verzamelen en het platform voortdurend te verbeteren om een optimale gebruikerservaring te bieden. ()

Maak jouw eigen website met JouwWeb